Studio 314 Nienke Bruinsma Fotografie houdt zich aan het door het kabinet ingestelde pakket aan maatregelen en het door Dutch Photographers (DuPho) opgestelde protocol.

COVID-19 Protocol Fotografie Sector versie: 19 december 2021

Het kabinet wil de snelle verspreiding van de omikronvariant op korte termijn vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari in lockdown gaat. Voor professionele fotografen kan met name het volgende van belang zijn:

Vanaf zondag 19 december gelden de volgende maatregelen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.
 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Ontvang thuis niet meer dan 2 personen per dag. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling. Dan geldt maximaal 4 personen per dag.
 • Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van 2 personen. Mensen die op 1 adres wonen zijn hiervan uitgezonderd. Op kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de maximum groepsgrootte buiten omhoog naar 4 personen.
 • Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn fysiek gesloten tot en met in ieder geval 9 januari.
 • Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Bestellen, afhalen en retourneren is mogelijk.
 • Er geldt een evenementenverbod.
 • Uitvaarten met maximaal 100 personen zijn toegestaan.
 • Het aantal bezoekers bij een huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap is maximaal 50 personen. Huwelijksfeesten en recepties kunnen niet doorgaan.

Een volledig overzicht van de nieuwe maatregelen lees je hier.

Een fotograaf moet ‘Corona-proof’ kunnen werken. De beroepsorganisatie voor professionele fotografen, Dutch Photographers (DuPho), heeft dit protocol opgesteld om daarbij te helpen. Alle leden van DuPho hebben input kunnen leveren en velen hebben dat ook gedaan, vanuit hun eigen specifieke vakkennis.

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Op basis van de RIVM-adviezen zijn verschillende landelijke protocollen opgesteld door de Rijksoverheid, beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. De fotografie sluit bij die protocollen aan. Als de maatregelen van de overheid of de inzichten van het RIVM veranderen, volgen fotografen de gewijzigde protocollen. Check dus altijd de protocollen waarnaar hieronder is gelinkt (zoals het RIVM-protocol voor winkels, MKB-protocol voor werkruimtes e.d.). DuPho zal maandelijks evalueren of dit protocol nog up-to-date is en aansluit bij de andere relevante protocollen en bij de RIVM-richtlijnen.

Belangrijk: meld in offertes, contracten en op je eigen website uitdrukkelijk dat dit protocol geldt.

Hieronder staan de belangrijkste punten nog eens opgesomd en daar waar specifieke punten voor de fotografie(winkels) van belang zijn, noemen we die. Omdat elke tak van fotografie weer anders is, kan er vanuit de praktijk aanleiding zijn om af te wijken van dit protocol. Bekijk ook altijd vlak voor je ergens aan het werk gaat, welke regels er op dat moment gelden.  Het belangrijkste blijft: informeer jezelf en gebruik je gezonde verstand.

Algemene regels voor iedereen

 1. Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.
 2. Houd overal 1,5 meter afstand.
 3. Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent.
 4. Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 5. Ontvang thuis niet meer dan 2 personen (vanaf 13 jaar). Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling geldt een maximum van 4 personen (vanaf 13 jaar) per dag.
 6. Buiten geldt een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Mensen die op 1 adres wonen zijn hiervan uitgezonderd. Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling is de maximum groepsgrootte buiten 4 personen vanaf 13 jaar.
 7. Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 8. Ga je op bezoek of krijgt je bezoek, doe dan een zelftest.
 9. Als je huisgenoot besmet is, dan moet je samen met je huisgenoot in quarantaine.
 10. Werk thuis. Kan dat niet: houd op werk altijd 1,5 meter afstand.
 11. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 12. Was vaak en goed je handen.
 13. Schud geen handen.
 14. Draag een mondkapje op plekken waar dat verplicht is.
 15. Beperk zo veel mogelijk het ontmoeten van mensen uit de risicogroepen. Doe een zelftest voordat u naar de kinderen of grootouders gaat.
 16. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Specifiek voor fotografen

 1. Stel je op de hoogte van de COVID-19 regels die op de te bezoeken locatie gelden en houd je daaraan.
 2. Als er een noodzaak is om van die regels af te wijken, bespreek dat met de verantwoordelijke van die locatie (een COVID-manager, conciërge van de school, marktmeester etc.) en maak daar afspraken over.
 3. Als jullie er samen niet uit komen, beëindig je het werk en ga je naar huis. Neem, indien je lid bent van DuPho, dan contact op met DuPho voor verder advies.
 4. Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 5. Organiseer besprekingen zoveel mogelijk telefonisch, via videoconference of andere digitale middelen.
 6. Plan een meerdaagse fotografieopname zoveel mogelijk aaneensluitend.
 7. Kom bij fotograferen op locatie niet te vroeg en vertrek zodra het werk klaar is.
 8. Gebruik zoveel mogelijk je eigen apparatuur en middelen.

Vrije nieuwsgaring
Professionele fotografen kunnen ongeacht de opgelegde (overheids) maatregelen (ook bij een lockdown) hun werk blijven doen, in het kader van de vrije nieuwsgaring (journalistiek/documentair).

Specifiek voor fotografiestudio’s.

Fotostudio’s die op afspraak werken kunnen operationeel blijven, met inachtneming van de regels aangaande bezoekersaantallen.

Daarnaast wordt er geadviseerd om de volgende maatregelen te nemen:
1. Maak je studio dagelijks goed schoon.
2. Laat niet meer personen toe dan het door het VNO-NCW-protocol en het RIVM aangeven.
3. Ventileer je studio zo goed mogelijk: Lucht regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Ook na samenkomst van meerdere mensen is het belangrijk om te luchten.
4. Ontsmet zoveel mogelijk de deurklinken, meubilair, lichtknopjes en andere contactpunten.
5. Check of klanten, leveranciers en andere bezoekers COVID-19 klachten hebben: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest hebben en weiger hen de toegang als dat het geval is.
6. Schud geen handen.
7. Zorg dat voldoende desinfectiemiddelen aanwezig zijn (bijv. een antibacteriële hand gel).
8. Plan de bezoeken zo dat verschillende bezoekers elkaar niet treffen in of bij de studio.

Voor testafspraken kun je terecht bij een zelfgekozen aanbieder van PCR-testen of antigeen(snel)testen. De kosten hiervan komen voor eigen rekening.

19-12-2021 Studio 314, Nienke Bruinsma Fotografie